THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 09/07/2024)

Thứ Tư, 06-09-2023 | 18:00:47

KHAI GIẢNG
CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN
  • LỚP AGAPE 94

           – Thời gian học: Thứ 2 – 4 – 6, từ 18h30 đến 20h30.

           – Địa điểm học: Lầu 4, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: Lúc 18h30, Thứ 2 05/08/2024.

           – Ngày kết thúc dự kiến: Chúa Nhật 15/09/2024.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/dZBi9nyCbx9EJuo48

  • LỚP FIAT 15

           – Thời gian học: Thứ 5 & Thứ 7, từ 8h00 đến 10h00.

           – Địa điểm học: Lầu 2, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: Thứ 5, 11/07/2024.

           – Ngày kết thúc dự kiến: 07/09/2024.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/NdbgJYTyEisxMB6c6

  • LỚP EPHATA 122

          – Thời gian học: Thứ 7 & Chúa Nhật, từ 15h15 đến 17h30.

          – Địa điểm học: Lầu 4 – DÃY A, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

          – Ngày khai giảng: NGÀY 14/09/2024

          – Ngày kết thúc dự kiến: 16/11/2024

         – Đăng ký: TẠI LẦU 4-DÃY A, LÚC 15H15 NGÀY 14/09/2024

          – Link đăng ký: https://forms.gle/ZvtsqBnHwLvZU3Ae6

  • LỚP CANA 21

           – Thời gian học: Thứ 7 & Chúa Nhật, từ 18h30 đến 20h30.

           – Địa điểm học: Lầu 4 – Dãy A, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: Thứ 7, 20/07/2024.

           – Ngày kết thúc dự kiến: 22/09/2024.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/CV67itshfeJa5q4m7

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên :Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩnbị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết