THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 29/6/2022)

Thứ Tư, 29-06-2022 | 09:30:47

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN
  • LỚP AGAPE 80

           – Thời gian học: Thứ 2 – 4 – 6, từ 18h30 đến 20h30.

           – Địa điểm học: Lầu 4, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: Lúc 18h30, Thứ 2, 25/7/2022.

           – Ngày kết thúc dự kiến: 4/9/2022.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/dgZh469iEL1Lfr1o6

 

  • LỚP FIAT 05

           – Thời gian học: Thứ 5 & Thứ 7, từ 8h00 đến 10h00.

           – Địa điểm học: Lầu 2, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: 7/7/2022.

           – Ngày kết thúc dự kiến: 4/9/2022.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/6aWrmXrLKgqKyRoZ6

 

  • LỚP CANA 12

Thời gian học: Thứ 7 & CN, từ 18h45 đến 20h45.

          – Địa điểm học: Lầu 4, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

          – Ngày khai giảng: NGÀY 6/8/2022

          – Ngày kết thúc dự kiến: 

         – Đăng ký: TẠI LẦU 4, LÚC 18H15 NGÀY 6/8/2022 

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.