THÔNG BÁO: THÁNH LỄ BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 4

Thứ Ba, 30-03-2021 | 09:44:51

TRUNG TÂM MỤC VỤ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

THÔNG BÁO


THỨ BẢY 10/04/2021

VÀO LÚC 19H30

CÓ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN

CHO VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG

TẠI NHÀ NGUYỆN HIỆP NHẤT, LẦU 1 DÃY B.

XIN KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN THAM DỰ!