Thông điệp của Cha Bề Trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế gửi đến anh em toàn Dòng.

Thứ Bảy, 02-09-2017 | 15:26:44

Chứng nhân của Đấng cứu thế trong tình liên đới với sứ vụ trong thế giới bị tổn thương.

Anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô cứu thế,

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, chúng ta lại một lần nữa kỷ niệm Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo, được Giáo hoàng Phanxicô thiết lập vào năm 2015. Tôi viết bức thư ngắn này để khuyến khích tất cả chúng ta nhớ và cử hành trong Thánh Lễ Cuối Tuần (ngày 2-3 tháng 9).

Chúng ta nhớ lại mối bận tâm của Tổng Công Hội 25, đề nghị tất cả chúng ta cổ võ và đào sâu tinh thần của Laudato si như một phần thiết yếu của những chứng nhân của Đấng Cứu Thế (Tổng Công Hội 25, Quyết định số 12). Thế giới, “ngôi nhà chung” của chúng ta, cũng bị thương tổn bởi sự khai thác và lạm dụng của con người và biến đổi môi trường.

Tôi đưa ra những suy tư sau đây từ Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Ngày Thế giới Cầu Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên:

Là Kitô hữu, chúng ta muốn góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái mà nhân loại hiện đang phải đối diện. Khi làm như vậy, trước tiên chúng ta phải khám phá lại trong di sản tinh thần của chúng ta, động lực sâu đậm nhất cho mối quan tâm của chúng ta đối với việc chăm sóc tạo vật. Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng, đối với những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, Lời Chúa đã trở thành con người vì chúng ta, “một sự phong phú, trong đó linh đạo dạy tách biệt khỏi thể xác, nhưng không tách biệt khỏi thiên nhiên hoặc là các thực tại của thế giới này, nhờ đó và trong đó được phát huy, trong cộng đoàn với tất cả những gì bao quanh chúng ta.“(Laudato Si, số 216). Do đó, cuộc khủng hoảng sinh thái đã gợi chúng ta đến một sự chuyển đổi tâm linh sâu sắc: Kitô hữu được kêu gọi để “chuyển đổi thuộc sinh thái, giúp thấy những gì họ gặp gỡ với thế giới xung quanh; điều xuất phát từ sự gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô, sẽ giúp cho tất cả nở hoa.” (Laudato Si, số 217). Vì “sống ơn gọi là một người bảo vệ cho công trình của Thiên Chúa là một phần tất yếu của một hiện sinh đạo đức; đó không phải là điều gì của định kiến, cũng không phải là một phương diện thứ yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo.“( Laudato Si, số 217).

Ngày Thế giới cầu nguyện hàng năm cho sự Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên sẽ là cơ hội thích hợp cho các cá nhân và cộng đoàn nhằm khẳng định lại ơn gọi riêng của chúng ta trong việc quản lý công trình Thiên Chúa đã tạo dựng. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về công trình sáng tạo của Chúa mà Ngài đã giao phó cho con người cai quản, đồng thời chúng ta cũng cầu khẩn Ngài giúp bảo vệ sự sáng tạo và tha thứ tội lỗi của con người liên quan đến việc chống lại thế giới của sự sống. Việc cử hành Ngày này, cùng ngày với Giáo Hội Chính Thống, sẽ là một cơ hội tốt để làm chứng về sự hiệp thông ngày càng tăng của chúng ta với các anh chị em Chính Thống. Chúng ta đang sống vào thời điểm mà tất cả Kitô hữu đang phải đối diện với những thách thức giống nhau. Vì vậy, để có một sự tin tưởng và hiểu quả thì buộc chúng ta phải cộng tác với nhau. Tôi hy vọng rằng Ngày Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo này một cách nào đấy cũng tác động đến các Giáo và được cử hành như một sáng kiến tương tự của Hội đồng Giáo hội Thế giới. (Thư ngày 6 tháng 8 năm 2015)

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và thế giới bị tổn thương này, ngôi nhà chung của chúng ta, khi chúng ta làm chứng cho Đấng Cứu Thế trong tình liên đới!

Người anh em trong Đấng Cứu Thế,

 Michael Brehl, C.Ss.R.

Tịnh Trí Thiên chuyển ngữ theo cssr.news

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm