Thư chúc mừng Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn của Ủy ban Mục vụ Gia đình, Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thứ Bảy, 26-08-2017 | 19:16:21

Dưới đây là nội dung bức thư chúc mừng Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn của Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam:


Ủy ban Mục vụ Gia đình, Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm