THƯ CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG CHÚA CỨU THẾ Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu Hạnh Phúc và Ân Phúc

Thứ Tư, 18-01-2017 | 05:54:22

Cha Giám Tỉnh Giuse Bích thân mến,

Quý anh chị em, sinh viên, cộng tác viên, ân nhân, cựu đệ tử cùng anh chị em tín hữu thân mến,

Tôi vui mừng gửi lời chào anh chị em khi Năm Mới Đinh Dậu đang sang. Khi anh em sinh viên về thăm gia đình và mọi người chuẩn bị sẵn sàng đón mừng Tết, Năm Mới, tôi xin anh chị em suy đi gẫm lại trong lòng tất cả các “dấu chỉ thời đại” để anh chị em cũng có thể biện phân sự hiện diện và con đường của Chúa dành cho anh chị em hôm nay.

Mỗi lần Năm Mới đến, tất cả chúng ta được mời gọi đào sâu và canh tân mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, Đấng là dung mạo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Trong Tông Huấn Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta chia sẻ lòng thương xót và niềm vui này với mọi người. Tổng Công Hội XXV thúc giục chúng ta hãy là “NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ: Trong sự liên đới vì sứ vụ, cho một thế giới bị tổn thương.” Chúng ta thấy những thương tích của thế giới chúng ta nơi nhiều người đau khổ phải đi lánh nạn do bởi chiến tranh và bạo lực – tại Trung Đông, Ukraine, Châu Á. Chúng ta nhận ra thế giới đau khổ nơi sự thiếu tôn trọng và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta là Trái Đất. Chúng ta đụng chạm đến những thương tích của Chúa Giêsu nơi những thương tích của người nghèo và người bị bỏ rơi, già cũng như trẻ, những người cô đơn và bị đe dọa.

Xin cám ơn anh chị em vì đã trở thành những chứng tá sống động cũng như những nhà thừa sai của Chúa Cứu Thế cho thế giới đau khổ và mang thương tích này. Bằng đời sống và lời nói, anh chị em đã công bố Thiên Chúa ở cùng chúng ta: khi chúng ta gặp gian nan cũng như khi vui mừng, khi chúng ta buồn phiền cũng như hy vọng. Thật ra, chính Thiên Chúa là nguồn tình thương xót – và niềm hy vọng này mời gọi chúng ta không bao giờ thất vọng.

Xin cám ơn tất cả Quý Soeur và Quý Thầy Trợ sĩ đang chia sẻ ơn gọi và đặc sủng thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Anh chị em hãy tiếp tục tận hiến đời mình cho ơn cứu độ chứa chan. Cám ơn Quý Ân nhân và Cộng tác viên. Lòng quảng đại của anh chị em đã giúp chúng tôi thực hiện sứ mạng của mình bằng những cách rất thực tiễn. Xin gửi lời chào mừng đến tất cả anh em Cựu Đệ tử, những người vẫn tiếp tục hỗ trợ và tham gia vào Sứ Vụ Cứu Thế tại Việt Nam và các nơi khác. Xin cũng gửi lời chào mừng đến tất cả anh chị em tín hữu tại các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế cũng như đang tham gia các sinh hoạt khác của Dòng Chúa Cứu Thế.

Năm Mới sắp sang, nguyện xin Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đồng hành và an ủi anh chị em bằng tình mẫu tử của Người! Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và ban cho anh chị em sức mạnh! Nguyện xin thánh Anphongsô và tất cả các thánh trong Dòng truyền cho anh chị em tinh thần thừa sai! Xin phúc lành của Thiên Chúa là Cha, và Con, và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại với anh chị em và gia đình suốt Năm Mới này.

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền.

123

456

123

456

Tags: ,