Tĩnh Tâm Mùa Vọng - Người Lớn (Ngày 3) Lm Giuse Phạm Quốc Giang, DCCT

Thứ Tư, 18-12-2019 | 19:21:01

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết