Tòa Giám Mục Nha Trang hân hoan chào đón Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về họp thường niên kỳ I/2017

Thứ Tư, 26-04-2017 | 17:43:12

Giáo phận Nha Trang trong năm thánh mừng Ngọc khánh Giáo phận đã hân hoan chào đón Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về họp thường niên kỳ I/2017 bắt đầu từ ngày 24/4 – 28/4/2017.


Một số hình ảnh giáo phận Nha Trang chào đón quí Đức Cha:

Cha Tổng Đại Diện thay mặt các thành phần dân Chúa giáo phận
dâng lời chào mừng quí Đức Cha về tham dự hội nghị

Đại diện Hội Dòng MTG Nha Trang

Đại diện Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Các chủng sinh Lâm Bích

Các Đức giám mục của 26 giáo phận (24 giám mục chính toà,
2 vị kiêm giám quản tông toà), 2 giám mục phó, 5 giám mục phụ tá.

Các Đức Giám mục thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn.

Các Đức Giám mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.

Các Đức Giám mục thuộc Giáo tỉnh Huế.

Đức cha Tân cử phó Giáo phận Đà Lạt.


BTT Giáo Phận Nha Trang

Tags: , ,