Tối thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu tại trại phong Đăk Kia - Kontum

Thứ Bảy, 15-04-2017 | 10:42:25

TTMV-DCCT: Tối thứ Sáu Tuần Thánh, cùng với Giáo Hội bước vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Tại trại phong Đăk Kia – Kontum, Cha Gioan Baotixita cũng đã hướng dẫn cộng đoàn trại phong Đăk Kia đi vào cuộc Thương khó với Chúa Giêsu, nơi những anh chị em đau khổ cũng đang mang trên mình những thương tích của Chúa Kitô.


TTMV – DCCT

Tags: , , ,