Trực tiếp Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Chủ đề: "Đức Trinh Nữ Maria mang Tin Mừng đến cho muôn dân"

Thứ Ba, 27-06-2017 | 17:59:58

Giờ hành hương và Thánh lễ chính ngày mừng Kính Mẹ Hằng Cứu Giúp, lúc 17g30 chiều thứ Ba 27/06/2016. Với chủ đề: “Đức Trinh Nữ Maria mang Tin Mừng đến cho muôn dân”.Thánh lễ do Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ tế, cùng đồng tế là Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha phó Giám Tỉnh và quý cha thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, quý cha khách và đông đảo anh chị em giáo dân tham dự.


Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam