Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái: Giờ Hành Hương Khấn Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 10-10-2017 | 18:57:32

“Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, còn gì thoả lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ. Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, linh hồn con thêm hăng hái cậy trông, khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người và cũng là Chúa Con đang ngự trên tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là chúa tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Mà Mẹ là Mẹ Người, hẳn Mẹ có quyền thế mà kêu xin Người và chắc chắn Người sẽ chuẩn y lời Mẹ. Người đã minh chứng, Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì” (Kinh tuần cửu nhật  kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày I)

Ơn phúc của Chúa tuôn đổ xuống cho những người con cái Mẹ qua lời chuyển cầu của Mẹ. Mẹ ơi! phận người chúng con long đong, khốn đốn và bấp bênh…Chúng con tựa nương vào Mẹ, chúng con nép mình trong bàn tay từ mẫu của Mẹ, xin Mẹ cứu giúp chúng con bởi vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp.TTMV – DCCT
(Thông tin từ Lm. Văn Phi gởi về từ Cao Thái)

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm