Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hoà Tân - Giáo phận Bà Rịa: Chúc lành cho các thai phụ và các em thơ nhi.

Thứ Năm, 10-08-2017 | 18:50:25

Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa, chính Ngài ban tặng cho nhân loại chúng ta. Con người được Thiên Chúa yêu thương và tác tạo nên giống hình ảnh của Ngài, là do ân sủng và tình thương của Thiên Chúa: Con người được tác tạo giống hình ảnh Ngài.

Trong Tuần Đại Phúc có nghi thức chúc lành cho các bà mẹ mang thai và các em thơ nhi. Trong nghi thức này, đặc biệt cầu nguyện với Thánh Giêrađô – Giáo hội chọn thánh nhân là bổn mạng các bà mẹ và trẻ em. Lúc còn nhỏ, với lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể một cách đặc biệt, nên thánh Giêrađô đã được Chúa Giêsu hiện ra cho Bánh Thánh. Ngài xin thêm để cho các bạn của mình cũng được ăn thứ bánh ấy! Và khi đã là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, trong một lần ghé thăm một gia đình và để quên chiếc khăn. Người nhà chạy theo để trả lại, Ngài nói hãy giữ lấy sau này sẽ có việc cần dùng đến… 

Ngoài việc cầu nguyện, đặt tay chúc lành cho các bà mẹ mang thai và các em thơ nhi, quý cha đã tặng chiếc khăn thánh Giêrađô cho các bà mẹ mang thai và tặng bánh thánh Giêrađô cho các em thơ nhi.TTMV – DCCT
(Thông tin từ Lm. Văn Phi, C.Ss.R gởi về)

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm