Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hoà Tân - Giáo phận Bà Rịa: Lãnh Nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Thứ Bảy, 12-08-2017 | 06:27:27

“Sinh, lão, bệnh, tử”, phận người và kiếp người ai cũng phải đi qua!

Mới ngày nào những mái đầu còn xanh, nay đã da mồi tóc điểm bạc, mới ngày nào đôi chân chạy nhảy, leo đồng, lội suối…nay đã mỏi gối, chồn chân, mới ngày nào mắt tỏ tường, nay đã mờ mờ hoặc không thấy… Quý cha đã cử hành Bí Tich Xức Dầu Bệnh Nhân cho những cụ ông, cụ bà tại gia đình khi không thể đến được nhà thờ và cho quý cụ ông, cụ bà còn khả năng đến nhà thờ. Qua Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và lời khẩn nguyện xin Chúa thương chữa lành hồn xác cho quý ông bà tuổi già sức yếu và đang mang trong mình những căn bệnh.

Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn bao dung, yêu thương và bao bọc chở che… Xin tình thương và lòng thương xót của Ngài chạm đến và chữa lành hồn – xác!


TTMV – DCCT
(Thông tin từ Lm. Văn Phi, C.Ss.R gởi về)

Tags: , , , , ,

Có thể bạn quan tâm