Bảo vệ sự sống

Thánh lễ Cầu nguyện cho công việc Bảo vệ Sự Sống - Tháng 10-2023

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 07.10.2023. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 5 NĂM 2021

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 01.05.2021. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 4 NĂM 2021

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 10.04.2023. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Thánh lễ và Sinh hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - Thứ bảy 06/02/2021

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 06.02.2021. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI - CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG (28/12/2020)

Vào lúc 19g00 thứ hai ngày 28/12/2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến tham dự. Cha đặc trách ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (05/12/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 05.12.2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (07/11/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 07.11.2020. Thánh Lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (03/10/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 03.10.2020. Thánh Lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn

Kính mời quý vị gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R. – đặc trách Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn.

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (04/07/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 04.07.2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...