Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (28.06.2017): Xem quả biết cây.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,15-20) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên ...

Wednesday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 28, 2017): Memorial of Saint Irenaeus, Bishop and Martyr

Today's Readings: Genesis 15:1-12, 17-18 Ps 105:1-9 Matthew 7:15-20 www.usccb.org/bible/readings/062817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but underneath are ravenous wolves. By ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên (27.06.2017): Hãy qua cửa hẹp.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,6.12-14) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng ...

Tuesday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 27, 2017): The lonely road to the narrow gate.

Today's Readings: Genesis 13:2, 5-18 Ps 15:1-5 Matthew 7:6, 12-14 www.usccb.org/bible/readings/062717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên (26.06.2017): Ðừng xét đoán.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,1-5) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì ...

Monday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 26, 2017): Planks and specks in our spiritual vision.

Today's Readings: Genesis 12:1-9 Ps 33:12-13, 18-20, 22 Matthew 7:1-5 www.usccb.org/bible/readings/062617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, so will you ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên (24.06.2017): Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 57- 66,80) Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017) - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Lòng Thương Xót của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 3-7). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con ...

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 23, 2017): Solemnity of Most Sacred Heart of Jesus.

Today's Readings: Deuteronomy 7:6-11 Ps 103:1-4,6-8,10 1 John 4:7-16 Matthew 11:25-30 www.usccb.org/bible/readings/062317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed: "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017): Hai tư tế.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,19-23) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt ...