LIÊN HỆ

Ngày đăng:01-06-2017

CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH

+ Lm. Giuse  Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R

Tel: 0907.990.895

+ Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R

Tel: 0918.528.410

+ Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, C.Ss.R

Tel: 0961.494.024

+ Email: ttmvdcct@gmail.com


Mọi thắc mắc xin điền vào khung bên dưới:

 

Giờ Lễ - Giải Tội

- Lễ Ngày Thường: 05g00; 06g00; 18g00

- Lễ Thứ 7: 5g00; 6g00; 14g00; 16g00;

- Lễ CN: Chiều T7: 18g30; CN: 05g00; 06g30; 08g00; 10g00; 15g30; 17g00; 18g30; 20g00.

- Lễ Mẹ Fatima ngày 13 mỗi tháng: 12h00

- Giải Tội: Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8g00 - 10h30;

                                           Chiều: 14h - 16h30

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết