TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 29/6/2022)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN LỚP AGAPE 80            - Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h30 đến 20h30.            - Địa ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 7/6/2022)

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3   LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18H30 - 20H30) - LỚP B10       - KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 2, ...

Lưu giữ kỷ niệm: LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04 Thứ bảy - Ngày 25/06/2022 Phụ trách đồng hành: LM. GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 21/10/2021)

1. LỚP HỌC THỨ 2-4             Khai Giảng: THỨ 4, 3/11/2021 TẠI LẦU 2             Thời gian học: từ 18h45 – 20g30             Ghi danh tại đường dẫn: ...