TRUNG TÂM MỤC VỤ

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (24.09.2017) với Đức Thánh Cha: Có cái nhìn theo luận lý tình yêu thương xót của Thiên Chúa là Cha

Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người làm việc cho Nước Ngài và sau cùng Ngài muốn ban cho tất cả mọi người cùng phần thưởng như nhau, nghĩa là ơn cứu rỗi, ...

Suy niệm trong linh đạo DCCT: Tái khám phá sự tự do vì Tin mừng

Mệnh lệnh của Chúa Giêsu là: “hãy ra đi” buộc ta lên đường, trong tư thế lắng nghe và đối chất. Sứ mạng ở ngã tư đường “Loan báo Tin Mừng là bản chất sâu xa của ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên (26.09.2017): Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,19-21) Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho ...

Tuesday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 26, 2017): Time for action

Today's Readings: Ezra 6:7-8, 12b, 14-20 Ps 122:1-5 Luke 8:19-21 www.usccb.org/bible/readings/092617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The mother of Jesus and his brothers came to him but were unable to join him because of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (25.09.2017): Ngọn đèn đức tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên ...

Monday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 25, 2017): Let your light shine

Today's Readings: Ezra 1:1-6 Ps 126:1b-6 Luke 8:16-18 www.usccb.org/bible/readings/092517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd: "No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a ...

Uỷ ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2017-2018

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483   THƯ GỬI CÁC SINH ...