LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh (28.04.2017): Ăn bao nhiêu tùy ý.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,1-15) Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những ...

Tôi biết tôi đã tin vào ai

Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã định nghĩa về Đức tin như sau: “Tin không gì khác hơn là sờ chạm được vào bàn tay Thiên Chúa trong đêm đen của trần thế, và cứ ...

Friday of the Second Week of Easter (April 28, 2017): Joy under trial

Today's Readings: Acts 5:34-42 Ps 27:1, 4, 13-14 John 6:1-15 www.usccb.org/bible/readings/042817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh (27.04.2017): Tin vào Ngài thì sẽ được sống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,31-36) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì ...

Thursday of the Second Week of Easter (April 27, 2017): Receiving your full portion of the Spirit

Today's Readings: Acts 5:27-33 Ps 34:2, 9, 17-20 (with 7a) John 3:31-36 www.usccb.org/bible/readings/042717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh (26.04.2017): Sự sáng đã đến thế gian.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,16-21) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai ...

Wednesday of the Second Week of Easter (April 26, 2017): Living free of condemnation

Today's Readings: Acts 5:17-26 Ps 34:2-9 John 3:16-21 www.usccb.org/bible/readings/042617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone who believes in him might not ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh (25.04.2017): Lễ kính thánh Marcô, thánh sử

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi ...

Tuesday of Second Week of Easter (April 25, 2017): Feast of Saint Mark, evangelist

Today's Readings: 1 Peter 5:5b-14 Ps 89:2-3, 6-7, 16-17 Mark 16:15-20 www.usccb.org/bible/readings/042517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus appeared to the Eleven and said to them: "Go into the whole world and proclaim the Gospel to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh (24.04.2017): Phải sinh lại bởi nước và Thánh Thần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,1-8) Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông ...