GIỜ LỄ TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Ngày đăng:01-06-2017

+ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

05g00: Thánh lễ 1.

06g00: Thánh lễ 2.

18g00: Thánh Lễ 3.

+ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

              Chiều thứ Bảy

18g30: Thánh lễ 1.

              Ngày Chúa Nhật

05g00: Thánh lễ 2.

06g30: Thánh lễ 3.

08g00: Thánh lễ 4.

10g00: Thánh lễ 5.

15g30: Thánh lễ 6.

17g00: Thánh lễ 7.

18g30: Thánh lễ 8.

20g00: Thánh lễ 9.

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

             Thứ Bảy hằng tuần.

06g00: Thánh Lễ I

14g00: Thánh Lễ II

16g00: Thánh Lễ III

              Ngày 13 mỗi tháng: Lễ Mẹ Fatima lúc 12h00


LỊCH GIẢI TỘI

Từ thứ 2 – thứ 7

Sáng: 8g00 – 10g30

Chiều: 14g00 – 16g30