Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay C

Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng ...

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay C

Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32 Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông ...

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay C

Lời Chúa:  Lc 13, 1-9 Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. ...

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Lời Chúa: 28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người ...

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C

Lời Chúa: Mt 9, 14-15   Suy Niệm: Thật là một kinh nghiệm đau đớn cho Chúa Giêsu. Thực ra khi nghĩ về điều này, chúng ta sẽ khó có thể hiểu ngay từ lúc đầu.  Chúa Giê-su, Ngài ...

Suy Niệm Chúa Nhật 8 Thường Niên C

Lời Chúa: Lc 6, 39-45  Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn ...

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 7 Thường Niên

Lời Chúa: Lc 6, 27-38  Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên

Lời Chúa: (Lc 6,17-18.20-26) Sau khi chọn lấy mười hai tông đồ, Ðức Giêsu đi xuống núi cùng với các ông, 17 Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng, Năm C (09.12.2018): “LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI”

Phúc Âm: Lc 3, 1-6 "Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, ...

Second Sunday of Advent, Year C (December 9, 2018): Preparing for joy

Today's Readings: Baruch 5:1-9 Ps 126:1-6 Philippians 1:4-6, 8-11 Luke 3:1-6 www.usccb.org/bible/readings/120918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_12_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,  when Pontius Pilate was governor of Judea,  and Herod ...