DCCT

Tam nhật kính thánh Giêrađô - Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

“Thật sự đôi khi chúng ta cảm thấy mình bối rối và yếu đuối. Nhưng với Thiên Chúa thì không có bối rối, với quyền năng của Thiên Chúa thì không có yếu đuối, vì ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 08/10/2019)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 15/10/2019            Thời gian học: 18h45 – 20g45            Địa điểm: lầu 2 dãy A 2. LỚP HỌC THỨ 2-4-6             Khai Giảng: THỨ 2, 21/10/2019            Thời gian học: từ 18h45 – ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (02/10/2019)

1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT              Khai Giảng: THỨ 7, 05/10/2019              Thời gian học: - THỨ 7: 15h30 – 17g30                    ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 02/10/2019)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN  1. LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE KHÓA 67 Thời gian học : từ 18h30 – 20g30, học các buổi 2-4-6 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 08/08/2019)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 20/08/2019            Thời gian học: 18h45 – 20g45            Địa điểm: lầu 2 dãy A 2. LỚP HỌC THỨ 2-4-6             Khai Giảng: THỨ 2, 26/08/2019            Thời gian học: từ 18h45 – ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 01/08/2019)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN  1. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT (KHÓA 102) Thời gian học : từ 15h30 – 17g30 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai Giảng ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 25/07/2019)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 20/08/2019            Thời gian học: 18h45 – 20g45            Địa điểm: lầu 2 dãy A 2. LỚP HỌC THỨ 2-4-6             Khai Giảng: THỨ 2, 26/08/2019            Thời gian học: từ 18h45 – ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 23/07/2019              Thời gian học: 18h45 – 20g45              Địa điểm: lầu 3 dãy A 2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT              Khai Giảng: THỨ 7, 03/08/2019       ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN  1. LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE KHÓA 65 Thời gian học : từ 18h30 – 20g30, học các buổi 2-4-6 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT              Khai Giảng: THỨ 7, 06/07/2019             Thời gian học:  - THỨ 7: 15h30 – 17g30                              ...

Giờ Lễ - Giải Tội

- Lễ Ngày Thường: 05g00; 06g00; 18g00

- Lễ Thứ 7: 5g00; 6g00; 14g00; 16g00;

- Lễ CN: Chiều T7: 18g30;CN: 05g00; 06g30; 08g00;10g00;15g30; 17g00; 18g30; 20g00.

- Lễ Mẹ Fatima ngày 13 mỗi tháng: 12h00

- Giải Tội: Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8g00 - 10h30;

                                           Chiều: 14h - 16h30

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết