CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ TRAO QUÀ CHO CÁC ÔNG THƯƠNG PHẾ BINH VNCH ĐỢT VI & VII NĂM 2022

Thứ Hai, 11-07-2022 | 21:28:00

Sau hơn hai năm chương trình buộc phải dừng vì tình hình dịch bệnh covid-19, vào ngày 02/07/2022, tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức lại việc khám bệnh và trao quà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB-VNCH).

Vì tình hình dịch bệnh từ đầu năm nay (2022) vẫn còn, nên chúng tôi không thể tổ chức tụ họp đông người vì thế từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2022 số TPB-VNCH đến rải rác từ ngoại thành Sài Gòn để nhận quà là 213 người (đợt VI).

Ngày 02/07/2022, dịch bệnh không còn quá nguy hiểm, chúng tôi đã mời các ông TPB-VNCH tới để khám bệnh và trao quà cho đợt VII là 281người.

Tổng cộng đợt VI và VII là 494 TPB-VNCH thuộc 18 tỉnh thành.

Trong đó, số tiền giúp cho TPB-VNCH gồm:

– Số tiền còn lại từ đợt trước (đợt V ngày 24/04/2021): 691.995.198 VND

– Số tiền quý ân nhân trong và ngoài nước ủng hộ từ ngày 28/04/2021 đến ngày 02/07/2022: 935.174.000VND.

– Tổng số tiền là : 1.627.169.198VND

– Chương trình đã trao quà, tiền xe và một số viện phí cho đợt VI và đợt VII là: 882.377.000 VND

* Còn lại: 744.792.198 VND.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân trong và ngoài nước luôn đồng hành trợ giúp để chương trình trợ giúp TPB-VNCH được hoàn thành. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị!

TT. G.x Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

Một số hình ảnh của đợt VII ngày 02/07/2022: