Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có cha Phêrô Nguyễn Quang Duy, Bề trên tu viện DCCT Huế, một số quý cha trong và ngoài Dòng, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo anh chị em giáo dân.

Được biết, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được Đức Thánh Cha Phanxicô đặt làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế vào tháng 10 năm 2016.

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế do quý cha DCCT tại Huế coi sóc. Nơi đây cũng có một tu viện lớn của Dòng. Huế là nơi đầu tiên các thừa sai DCCT Canada tới Việt Nam vào năm 1925.Truyền Thông Thái Hà