THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 07/03/2024)

Thứ Năm, 07-03-2024 | 15:15:14

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG

GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3

* LỚP THỨ 3 & THỨ 5 (18g45 – 20g30)

     – KHAI GIẢNG: LÚC 18g00, THỨ 3, NGÀY 09/04/2024 TẠI LẦU 2

     – LINK ĐĂNG KÝ:https://forms.gle/GftRMZMPrk6wkst96

 

* LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18g45 – 20g30) 

     – KHAI GIẢNG: LÚC 18g00, THỨ 2, NGÀY 15/04/2024 TẠI LẦU 2

     – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/aWRgXtfmx1CWnJgu5

— THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 3 THÁNG —

(KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC) 

*** LƯU Ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4, đi sớm 30 phút để làm phiếu thông tin cá nhân. Nếu không đăng ký được thì hôm khai giảng lên đăng ký luôn tại Lầu 2 ***