Giảng lễ | 15h30 | Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên || 10/10/2021 | Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR

Thứ Hai, 11-10-2021 | 01:30:46

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết