LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN - FIAT 07 và AGAPE

Thứ Tư, 11-01-2023 | 22:26:30

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN – FIAT 07 và AGAPE
Linh Mục phụ trách : Cha GIUSE Nguyễn Hồng Phước

Chân thành cám ơn sự công tác của các Cha – các Thầy – Bác sĩ – Luật sư đã giúp các em trang bị kiến thức tốt nhất trước khi bước vào đời sống hôn nhân

 

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết