Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời

Thứ Bảy, 01-06-2019 | 15:00:49

Lời Chúa: Lc 24,46-53

 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Suy Niệm

Chúa Giêsu hoàn thành sứ mệnh của Ngài trên Trái đất và Ngài lên trời ngự trên ngai vàng vinh hiển cho đến muôn đời. Có đúng thế không? Câu trả lời là có và không. Có vì Ngài ngự trên ngai vinh hiển của Ngài. Nhưng không vì Ngài chưa hoàn thành sứ mệnh của Ngài trên Trái đất. Thăng thiên vừa là sự kết thúc vừa là sự khởi đầu. Đó là một sự chuyển hướng sang giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa Cha. Và việc hiểu theo cách mà chương trình của Thiên Chúa mạc khải sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên và lo hãi.

Chắc chắn, các Tông đồ có lẽ đã lo sợ và bối rối. Chúa Giêsu đã ở với họ, rồi Ngài đã chịu chết, Ngài đã sống lại và đã hiện ra nhiều lần khác nhau, rồi Ngài lên trời về với Cha trước mặt họ. Nhưng Ngài cũng nói với họ rằng thật tốt khi Ngài về cùng Cha. Trên thực tế, Ngài đã nói rằng tốt hơn là Ngài đi. Họ chắc chắn đã bối rối. Chúa Giêsu cũng nói với họ Đấng bầu chữa của Ngài sẽ đến để dẫn dắt họ vào tất cả Sự thật. Vì vậy, các Tông đồ đã đi từ niềm vui, đến sợ hãi, đến sự nhẹ nhàng và nhiều niềm vui hơn, đến sự nhầm lẫn và đau khổ, đến sự tò mò và không chắc chắn.

Điều này nghe có vẻ quen? Có lẽ đó là cách mà một số người tìm thấy cuộc sống của họ, thăng trầm, quanh co, vui buồn. Mỗi giai đoạn cho thấy một cái gì đó mới, một cái gì đó đầy thách thức, một cái gì đó vẻ vang hoặc một cái gì đó đau buồn. Điều đáng lưu ý ở đây là kế hoạch của Chúa Cha đang diễn ra một cách hoàn hảo.

Phần kế hoạch hoàn hảo mà chúng ta nhận ra chính mình trong đó với sự trang trọng này cũng là phần mà Chúa Giêsu bắt đầu hướng sứ mệnh của Ngài cho việc thiết lập Nước Thiên Chúa từ Thiên đàng. Theo một nghĩa nào đó ngai vàng của Ngài là chỗ chính yếu trong cuộc sống chúng ta. Từ Thiên đàng, Chúa Giêsu không ngừng giáng trần vào cuộc sống của chúng ta để hoàn thành sứ mệnh của Ngài trong các Tông đồ và qua các Tông đồ, cũng như tất cả chúng ta. Thăng thiên không có nghĩa là Chúa Giêsu đã đi mất; đúng hơn, điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu hiện đang hiện diện với bất cứ ai quay về với Ngài và phó thác cuộc đời của họ cho sứ mệnh của Ngài. Từ Thiên đàng, Chúa Giêsu có thể hiện diện với tất cả mọi người. Ngài có thể sống trong chúng ta và mời gọi chúng ta sống trong Ngài. Đó là sự khởi đầu mới của Giáo hội. Giờ đây, tất cả những gì các Tông đồ cần làm là chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về sự hiện diện mật thiết của Chúa trong cuộc sống chúng ta. Hãy biết rằng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong sứ mệnh của Ngài. Từ ngai vàng vinh quang của Ngài, Ngài muốn chúng ta ra đi rao giảng ở khắp mọi nơi. Ngài muốn mời mỗi người chúng ta thi hành phần vụ của mình. Kế hoạch mà Chúa Cha giao phó cho mỗi người chúng ta không được ủy thác cho người khác. Tất cả chúng ta đều có một phần trong kế hoạch đó. Sứ mạng của chúng ta là gì? Làm thế nào để Chúa Giêsu hướng sứ mạng của Ngài ngang qua chúng ta? Hãy suy ngẫm câu hỏi này ngay hôm nay và biết rằng Chúa đang đồng hành với chúng ta khi chúng ta thưa xin vâng với sứ vụ của mình trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng cuộc sống chúng con đầy rẫy những thăng trầm, những khúc quanh co. Có những niềm vui và nỗi buồn, những khoảnh khắc hoang mang và rõ ràng. Trong tất cả mọi sự, xin hãy giúp chúng con luôn nói xin vâng thánh ý Chúa. Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: