Biết xấu hổ

Đức Thánh Cha: Biết xấu hổ là khởi đầu của hạnh phúc.

Chúng ta ý thức rằng mình yếu đuối, tội lỗi và dễ bị tổn thương. Chúng ta cũng biết rằng, chỉ có Chúa mới có thể cứu giúp và chữa lành chúng ta. Đức Thánh ...