THÔNG BÁO: MỞ LẠI LỚP CŨ GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 18/10/2021)

Thứ Hai, 18-10-2021 | 16:13:20

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 2, 25/10/2021

            Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

            Ghi danh tại đường dẫn: https://forms.gle/wKbQXjdpWnvCWdee8

 

 

 

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 23/10/2021

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h15 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

             Ghi danh lúc tại đường dẫn: https://forms.gle/t3tMcUwgbQVUBgaT6

 

 

3. LỚP HỌC THỨ 3-5 (A)

            Khai Giảng: THỨ 3, 26/10/2021

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh lúc tại đường dẫn: https://forms.gle/VTLHtUujbTpzMTpW9

 

 

4. LỚP HỌC THỨ 3-5 (B)

            Khai Giảng: THỨ 3, 26/10/2021

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh lúc tại đường dẫn: https://forms.gle/kN7ZYxDsn4pMwxYj7

            

        

KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC

     * Lưu ý: Cần có chứng nhận tiêm vaccine 2 mũi + giấy xét nghiệm âm tính

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh