Đức Mẹ Là Phần Rỗi của dân Rôma

Đức Thánh Cha: Ở đâu có Mẹ Maria, ở đó là mái ấm và ma quỷ không thể lẻn vào

Roma. Sáng Chúa nhật 28.01.2018 Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Đền Thờ Đức Bà Cả nhân dịp di chuyển bức ảnh Đức Mẹ có tước hiệu “Phần rỗi của dân thành Roma” ...

Bài giảng cảm động của Đức Thánh Cha Phanxicô Thánh lễ rước Linh ảnh Đức Mẹ Là Phần Rỗi của dân thành Rôma.

Lúc 9 sáng Chúa Nhật 28 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ Rước Ảnh Đức Mẹ Là Phần Rỗi của dân Rôma vừa được phục chế từ viện bảo tàng ...