Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng ...