THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 05/07/2020)

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 09:36:06

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 – 4 – 6 (AGAPE KHÓA 70)

  • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A
  • Sẽ Khai Giảng tốithứ hai 20/07/2020
  • Dự kiến sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 30/08/2020

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học