THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2020)

Thứ Sáu, 30-10-2020 | 15:47:27

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 – 4 – 6– AGAPE KHÓA 72

  • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A
  • Sẽ Khai Giảng vào tối Thứ Hai 23/11/2020
  • Dự kiến sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 17/01/2021

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – CANA KHÓA 07

  • Thời gian học : từ 18h45 – 20g45
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A
  • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 02/01/2021
  • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối Chúa Nhật 28/03/2021

 

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học