Bài giảng Chúa Nhật III Phục sinh A, (6g30 - 30.04.2017), Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Thứ Tư, 03-05-2017 | 18:09:14