NGHE GIẢNG

30 phút học hỏi: Tông Huấn "Amoris Laetitia" - Niềm hoan lạc của tình yêu - P.32 (22.05.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Thưa anh chị em, Sau khi “Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào ơn gọi hôn nhân” năm 2017 vừa qua, Hội Thánh tại Việt Nam, theo định hướng của Hội đồng Giám mục, hướng tới ...

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (17g00 - 20.05.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Bài giảng Thánh lễ sai đi trong ngày bế mạc Hội Thảo Truyền Giáo loan báo Tin Mừng cho người thành thị trong một thế giới bị tổn thương tại Trung Tâm Mục Vụ Dòng ...

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (17g00 - 19.05.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Bài giảng Thánh lễ tạ ơn trong ngày thứ nhất Hội Thảo Truyền Giáo loan báo Tin Mừng cho người thành thị trong một thế giới bị tổn thương tại Trung Tâm Mục Vụ Dòng ...