Chúa Nhật 24 Thường Niên (06h30 - 13/09/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 13-09-2020 | 09:49:41