Chúa Nhật II Mùa Chay (06h30 - 08/03/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 08-03-2020 | 09:53:57