Chúa Nhật IV Mùa Vọng (06h30 - 22/12/2019) Lm G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 22-12-2019 | 09:36:42

Tags: ,