Chúa Nhật IV Mùa Vọng (20h00 - 22/12/2019) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 22-12-2019 | 20:42:46

Tags: ,