Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (06h30 - 07/06/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 07-06-2020 | 18:50:12