Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (17h00 - 07/06/2020) Lm Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT

Chúa Nhật, 07-06-2020 | 18:55:48