Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế.

Thứ Ba, 14-05-2019 | 09:12:47

“Xin chọn con bước theo Ngài mãi nhé,

để đời con luôn sống trọn tình Ngài”.

Chúa nhật lễ Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên triệu Linh mục và Tu sĩ. Vào lúc 8g00, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Huế, đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên triệu và giới thiệu ơn gọi một số Dòng tu dấn thân và phục vụ tại Tổng Giáo phận Huế.

Trước thánh lễ, “các tu sĩ nhí” khoác trên minh những bộ tu phục, đại diện cho một số Dòng tu trông thật đơn sơ và hồn nhiên làm sao. Các em được rước lên và giới thiệu đôi nét chính yếu của Dòng. Với hoạt cảnh ngắn của DCCT chuyên lo cho người tất bạt, bị bỏ rơi, đã đánh động những người đang tham dự. Hoạt cảnh ngắn của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, nói lên sứ mạng của Dòng với trái tim rộng mở để yêu thương mọi người, đặc biệt trong sứ mạng giáo dục giới trẻ theo tinh thần Kitô Giáo.

Thánh lễ là lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cách riêng cho Giáo Hội Việt Nam nhiều ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Tuy nhiên cánh đồng lúa chín vẫn bát ngát mênh mông và thiếu rất nhiều những thợ gặt. Cùng hiệp ý cầu nguyện, cùng gieo những vườn ươm ơn gọi trong mỗi giáo xứ và mỗi gia đình. Có gieo thì sẽ đến ngày trổ sinh hoa trái. Do đó việc giới thiệu ơn gọi cũng là một cách thức gieo trong tâm hồn các em ý hướng thánh thiện dâng mình cho Chúa. Xin Chúa thực hiện những ý nguyện tốt lành và thánh thiện của các em.

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (1)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (2)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (3)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (4)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (5)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (6)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (7)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (8)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (9)

12-05-2019 Chua Chien Lanh Hue (13)

    Lm. Paulphi