Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (17h00-02/02/2020) Lm Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 19:15:26