Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (18h30-01/02/2020) Lm Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 09:49:13