Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (20h00-02/02/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 20:40:36