Chúa Nhật Lễ Thánh Gia (06h30 - 29/12/2019) Lm G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 29-12-2019 | 09:25:34

Tags: ,