Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên (18h30 | 27/09/2020) Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 27-09-2020 | 19:44:37

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết