Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên (18h30 | 26/09/2020) Lm. Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 27-09-2020 | 09:47:37

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết