Chúa Nhật V Phục Sinh (18h30-10/05/2020) Lm G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 10-05-2020 | 19:31:05

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết