Chúa Nhật VII Thường Niên (10h00 - 23/02/2020) Lm Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 23-02-2020 | 10:46:52